Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro prvňáčky – části těla

Vloženo: 1. prosince 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

V listopadu jsme poznávali části lidského těla. Zvládli jsme spoustu pracovních listů u stolečků, ale přece jen více nás bavila práce na interaktivní tabuli a nejvíce jsme se vyřádili při didaktických pohybových hrách - Monkey game, Touch game, Slam game, Simon says a Where is the picture?

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.