Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina hravě

Vloženo: 6. října 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
V září prvňáci v kroužku angličtiny poznávali barvičky a učili se hýbat podle anglických příkazů. Umí se také už představit, pozdravit a rozloučit se. Bedlivě sledovali výuková videa, hráli hry ve třídě i na interaktivní tabuli, zpívali písničky, tančili a  hráli si s barevnými kartičkami.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.