Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro druháčky – části těla

Vloženo: 9. prosince 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

V listopadu jsme se zaměřili na pojmenování částí lidského těla v angličtině. Nejdříve jsme si zopakovali části těla, které už umíme pojmenovat z prvního ročníku a svou slovní zásobu jsme si rozšířili, především o části hlavy. Dokonce jsme se seznamovali i se psanou podobou slovíček. Každá lekce byla nabita mnoha činnostmi - práce s obrázky a pracovními listy, práce na interaktivní tabuli, hry u stolečků i v prostoru i práce s obrázky. Dokonce jsme stihli vyrobit i plakátky, pozvánky a trénovat vánoční vystoupení pro maminky. Nakonec jsme se vyřádili při kreslení na obličej podle instrukcí v angličtině. English is fun!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.