Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro druháčky na téma oblečení

Vloženo: 8. února 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková

Leden byl ve znamení oblečení. Slovní zásobu z první třídy jsme si rozšířili o nové části oblečení, hráli jsme mnoho her u stolečků i na interaktivní tabuli, uspořádali jsme opravdovou „ Fashion show“, baví nás práce s obrázky i s pracovními listy, ve kterých se seznamujeme i s prvními psanými anglickými slovíčky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.