Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro druháčky – vánoční besídka

Vloženo: 15. prosince 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Ve středu 14.12. uspořádali druháci z kroužku angličtiny vánoční představení pro své rodiče. Zaplněné hlediště mohlo sledovat program složený z písniček, tanečků a říkanek, doplněných obrázky a pohybem. Přestože se děti anglicky učí teprve rok a půl a musely překonávat velkou trému, představení se moc vydařilo a všem vystupujícím patří veliká pochvala. Excellent!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.