Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro nejmenší se pro letošní rok loučí

Vloženo: 31. května 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková
V květnu jsme se nejdříve zabývali tématem park, druháčci si zahráli hru Snakes and ladders a učili se dopravní prostředky, prvňáčci se naučili pojmenovat školní potřeby. Společně jsme si zopakovali, co jsme se za celý rok naučili, zpívali jsme, soutěžili a procvičovali své znalosti na interaktivní tabuli. Nakonec si všichni za svou celoroční práci odnesli domů krásné vysvědčení a budeme se těšit na pokračování angličtiny v příštím školním roce.
 
Have a nice holidays! See you next year!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.