Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro nejmenší v březnu : poznáváme jídlo

Vloženo: 31. března 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková

V březnu jsme se nejprve naučili novou jarní hru na interaktivní tabuli- chytání ptáčků, a pak už jsme se vrhli na slovíčka z tématu jídlo, hráli jsme pexeso, skládali jsme puzzle, učili jsme se vazbu I like….a hráli jsme hry s obrázky ve družstvech. Nakonec jsme se naučili novou písničku „What is your name?“a trénovali jsme krátké rozhovory.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.