Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro nejmenší

Vloženo: 23. října 2015

autor Mgr. L.Tvrdíková

Již od září se pilně učí angličtinu i prvňáčci v kroužku Angličtina pro nejmenší. Už umíme základní barvy, čísla do 6 a předvádíme spoustu anglických pokynů. Umíme se představit, pozdravit a rozloučit, pracujeme s pracovními listy i na interaktivní tabuli. Nejvíce nás ale baví hry a písničky. Rádi hrajeme Simon says, Make groups, Brick game, Colours game, Numbers race. Zpíváme Ten little indians a Colours song.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.