Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Angličtina pro prvňáčky – hračky a Vánoce

Vloženo: 15. prosince 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

V prosinci jsme se naučili pojmenovat několik hraček. Při hraní s nimi jsme si zopakovali barvy, počítání, práci podle návodu a naučili jsme se nové hry a písničky. V předvánočním období jsme se potom zaměřili i na vánoční slovní zásobu a vánoční videa a písničky s pohybem.

Merry Christmas!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.