Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek a ptačí budky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Asi před měsícem jsme v kroužku začali práci na domečcích pro ježky a netopýry. V pondělí 25. 11. naše práce pokračovala. Děti sestavovaly a natíraly ptačí budky a krmítka, vše pro ně připravil pan učitel Mgr. Jiří Novák ze ZŠ Nové Dvory. Práce šla dětem od ruky, činnost s vrtačkami je moc bavila, některé děti si ji vyloženě užívaly. Pevně věříme, že domečky i budky si najdou jejich správní obyvatelé co nejdříve.  

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.