Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Části lidského těla

Vloženo: 26. května 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

V květnu jsme se učili pojmenovat části lidského těla s obrázky, pracovními listy, při hrách a soutěžích. Svá těla jsme rozhýbali při tanečcích i při cvičení se Stevem. Samozřejmě nechyběla výuková videa, interaktivní hry a nakonec skládačka lidského těla, při které jsme trénovali i práci podle pokynů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.