Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Clothes – oblečení

Vloženo: 28. dubna 2016

autor Mgr.L.Tvrdíková

V dubnu jsme různými způsoby poznávali oblečení. S novou slovní zásobou nás seznámil na videu Steve, viděli jsme jeho Fashion show i legrační kouzlení s oblékáním. Nová slovíčka jsme procvičovali s obrázky, pracovními listy i pomocí her- baví nás Dice game, běhací hra i Kámen, nůžky, papír. Na závěr každé hodiny rádi pracujeme na interaktivní tabuli.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.