Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Děti z turistického kroužku opět uklízely

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Na první schůzce v tomto školním roce jsme se opět zapojili, byť s menším zpožděním, do akce Ukliďme Česko. Přispěli jsme svojí troškou do mlýna a uklidili jsme park před naší školou a prostory kolem  Loreckého rybníka. Pak naše kroky směřovaly   k nedalekým  menhirům, abychom  poznávali přírodniny, ale také  pamětihodnosti města, které jsme odsud měli jako na dlani.

Moc všem dětem děkuji a chválím je za aktivní zapojení do úklidu přírody.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.