Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Halloween podruhé

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Mgr. L.Tvrdíková

I druhá skupina angličtiny pro nejmenší si užila Halloween party. Hráli jsme hry, čarovali, počítali dýně, zpívali, učili se novou slovní zásobu, kreslili obrázky, povídali jsme si o oslavách Halloweenu v Anglii, zkrátka pěkně jsme se vyřádili v halloweenských kostýmech. Happy Halloween!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.