Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hudebně dramatický kroužek v mateřince

Vloženo: 11. ledna 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Ve středu 11.1. zavítal hudebně dramatický kroužek do Mateřské školy  Benešova (jak děti říkají, do Kytky). Děti z kroužku malým kamarádům z mateřinky zahrály pohádku O 12 měsíčkách  a  v závěru k tomu zatančily taneček na píseň ze stejnojmenné pohádky. Nejen dětem, ale i paním učitelkám se představení moc líbilo a těší se na naši další návštěvu. Odměnou dětem za pohádku byl nejen velký potlesk a pochvala, ale i sladkosti.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.