Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak vyrobit termosku?

Vloženo: 12. ledna 2017

autor: Mgr. J.Červená, fotografie: Terka Krtilová
Na tuto otázku si odpověděli žáci v rámci kroužku Pokusy z chemie a fyziky pro zvídavé. Jednoduše z PET lahví, různých izolačních materiálů a zavařovací sklenice. Princip byl objasněn, práce se dařila a při další schůzce proměříme, jak dlouho vydrží tekutina uvnitř modelu teplá či naopak chladná. To už budeme bádat nad tzv. kalorimetry. A pak, že fyzika je nuda…

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.