Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jídlo - Food

Vloženo: 16. března 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Na začátku března  jsme se seznamovali s tématem  jídlo. Drilovými technikami a s pomocí obrázků a videa jsme se naučili základní slovíčka. Přidali jsme také základní fráze I like ... , I don't like …. A ještě jsme se stihli naučit  dvě přídavná jména – big, small. Samozřejmě nechyběly hry na počítači i u stolečku – např. Puzzle.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.