Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužek AJ pro nejmenší v pilné práci

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. února 2020 v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Prvňáci i druháci už zvládli další slovní zásobu na téma lidské tělo, oblečení, hračky, části domů a nábytek. Stále procvičují barvy a  čísla, zpívají písničky, sledují videa, pracují s obrázky i

na interaktivní tabuli, hrají hry na koberci i v lavici. Práce jim jde pěkně od ruky a užívají si spoustu zábavy.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.