Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužek elektroniky na kutnohorské průmyslovce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 29. srpna 2019 v 6:55

Kroužek elektroniky                                 při VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

ve spolupráci s DDM

Kroužek je pro chlapce a dívky 7. - 9. třídy.

 V kroužku zapojují el. obvody  a zhotovují  plošné spoje. Programují  „Arduino“.

Navrhnou 3D model, naskenují kamaráda a vytisknou na tiskárně.  

Kroužek se koná od října každou středu od 14.00 do 16.00 hod., cena kroužku je 500 Kč (říjen-květen).

Informace : Kaiser@vos-kh.cz,

Přihlášky : DDM Dominik

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.