Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužek elektrotechniky

Vloženo: 24. srpna 2016

V minulém školním roce navštěvovali žáci základních škol kroužek elektroniky na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Proto se vedení této školy rozhodlo i pro příští školní rok 2016/17 otevřít tento kroužek. Kroužek je určen pro žáky 8. a 9. tříd. Pro chlapce i dívky. Probíhat bude od září do května. Bližší informace a přihlášky posílat na: Kaiser.p@seznam.cz, tel. 776739254

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.