Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kroužek vybíjené

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Každé úterý odpoledne probíhá kroužek vybíjené pro žáky 2. a 3. ročníku. Je hojně navštěvován, žáci si zde zdokonalí koordinaci mysli a pohybu, protáhnou a procvičí si svaly celého těla, pobaví se s kamarády při společné hře. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.