Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Lednová AJ pro prvňáčky

Vloženo: 31. ledna 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková

V lednu jsme si nejprve zavzpomínali na vánoční dárky s Davídkovou interaktivní knihou, při hře „ Where is my teddy bear?“ a s hračkami. Pak jsme se pustili do poznávání oblečení. Nechyběla módní přehlídka, práce s obrázky i na interaktivní tabuli.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.