Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Les jako živá bytost a lesní dioráma

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

(tvoření Turisticko-přírodovědného kroužku)

 

            V další části našeho  eTwinningového projektu o lese (FOREST) jsme se tentokrát zaměřili na tvůrčí aktivity. V úvodu jsme si řekli zajímavosti o tom, jak jsou mezi s sebou provázány houby a stromy, jak mezi sebou komunikují stromy, aby se navzájem varovaly před tvory, kteří jim škodí. Starší děti pak tvořily obraz znázorňující les jako živou bytost a mladší vyrobily lesní dioráma (zmenšený model lesa z kartonu, obrázků a přírodnin).

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.