Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Lesní detektivové

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 29. května 2019 v 0:00

Platnost do: 31. května 2026 v 23:59

V úterý jsme se s kroužkem vydali na Kačinu, abychom si zahráli na Lesní detektivy. V terénu jsme si připomněli, jaká známe lesní patra, které živočichy v lese můžeme pozorovat a slyšet. Poznali jsme nové zástupce z říše hmyzu, kteří patří mezi škůdce nebo naopak pomáhají okolí. Dále jsme hledali živočichy, kteří se nám schovali díky svému zbarvení. V učebně jsme pak poznávali dle zvuků živočichy a dle hmatu přírodniny, které můžeme v lese nacházet.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.