Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Malý princ

Vloženo: 12. června 2018

autor vychovatelka Hana Vörösová
V pondělí 11. 6. 2018 jsme s radostí přijali pozvání na divadelní představení Malý princ. V podání dětí z dramatického kroužku DDM Dominik jsem shlédli příběh, který napsal Antoine de Saint-Exupéry a který s dětmi nastudoval Michal Smrkovský. Mezi herci byli tři žáci naší školy, Vojtěch Nykodym, Jakub Nejezchleba a Jáchym Douša. Pohádka se všem divákům líbila a členové tzv. „Dramaťáčku“ sklidili zasloužený potlesk.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.