Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Máme rádi zvířata – We love animals

Vloženo: 26. dubna 2018

autor Mgr. L.Tvrdíková
V dubnu jsme si rozšířili slovní zásobu na téma zvířata. Prvňáčci se učili domácí mazlíky a druháci zvířátka z farmy. Nejvíce nás bavily hry na interaktivní tabuli - Where is it?- neboli skořápky a Animal collector- kam patří zvířátko. Druháci se také naučili písničky Old McDonald had a farm a Bingo.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.