Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MY PET

Vloženo: 22. února 2016

autor Mgr.L.Tvrdíková
V únoru jsme se seznamovali s domácími mazlíčky. Pracovali jsme s obrázky, skládačkami, kartičkami a pracovními listy, sledovali jsme videa, navštívili jsme petshop,  hráli jsme hry – Kámen, nůžky, papír, předvádění zvířat, Házej kostkou, ale hlavně jsme se dobře bavili a naučili se mnoho nového.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.