Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MY TOYS

Vloženo: 2. února 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková
V lednu se prvňáčci učili na kroužku AJ o hračkách. Učili se anglické názvy hraček, řadili hračky na kartičkách podle zadání, učili se pojmenovat jejich barvy a také hračky počítali – seznámili se tak nenásilně s množným číslem. Hráli také mnoho her – Magic hat, Where is my Teddy bear?, Find it! a pošta . Své znalosti uplatňovali také při práci v pracovních listech a na interaktivní tabuli. Nakonec se všichni naučili písničku Toyshop. Děti pracovaly s velkou chutí a už se těší na další téma – ANIMALS.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.