Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odměny pro vítězky výtvarné soutěže „Vodnice“

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2026 v 23:59

V sobotu 19.1. se vítězky výtvarné soutěže dostavily se svými rodiči do restaurace U Havířů, aby si převzaly odměny za své obrázky. Spolek Denemark tuto soutěž vyhlásil na podzim a jeho členové společně i se zástupkyní z městského úřadu rozhodli takto: První příčku obsadila žačka Základní školy J. Palacha (A.Nguyenová). Ostatní místa brala naše škola. Na druhém místě se umístila Eliška Zlatohlávková (4.A), třetí příčku obsadila Lucka Zimová, čtvrtou Nicolka Jeřábková a čestné uznání samotného sochaře, pana A. Nemétha, získala Anička Spěváková (všechny ze 4.C). Ostatním dětem patří též velké poděkování za účast v soutěži a drobnost za odměnu. 

Zároveň byly vyhlášeny další soutěže. Děti jednak mohou namalovat, jak by si představovaly a přály, aby vypadalo prostředí rybníka Lorec a další soutěž spočívá ve vymyšlení pohádky o vodníkovi Pepovi a jeho vodnici. Obrázky můžete postupně nosit a pohádky, prosím, posílejte na můj pracovní email. Vše opět předám do rukou členů spolku Denemark.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.