Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Páteční aerobik a kondiční cvičení

Vloženo: 17. října 2016

autor Bc. L.Pěgřímková

I v letošním školním roce je velký zájem o páteční cvičení aerobiku, který je doplněn o pohybové hry a kondiční cvičení s využitím balančních, posilovacích a relaxačních pomůcek. Při tomto cvičení klademe důraz na správné držení těla, rovnoměrné zatížení svalů, rozvíjíme koordinaci pohybu. Máme radost, že se děvčata na cvičení těší a že je tato aktivita baví. Lenka Pěgřímková a Eva Vejrostová - vedoucí kroužku.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.