Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Placení kroužků

Vloženo: 3. září 2015

Bankovní spojení
VEŠKERÉ PLATBY PROVÁDĚJTE NA BANKOVNÍ ÚČET ŠKOLY : 27-2110670207/0100

PLATBA ZA KROUŽKY - VARIABILNÍ SYMBOL = RODNÉ ČÍSLO ŽÁKA BEZ ČÁSTI ZA LOMÍTKEM

Pro identifikaci platby používejte správné variabilní symboly a do poznámky uveďte jméno a třídu žáka.
 
PLATBU PROVEĎTE AŽ PO OTEVŘENÍ KROUŽKU ! Kroužek se otevře při minimálním počtu 7 žáků.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.