Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pokusy z fyziky a chemie pro zvídavé

Vloženo: 25. dubna 2017

autor Mgr. J.Červená
Co jsme s dětmi vyzkoušeli v měsíci dubnu? Například se pokusili rozsvítit vánoční prskavky pod vodou (a opravdu to jde), zkoumali rozpínavost podchlazeného vzduchu v láhvi, rozkládali zelené barvivo chlorofyl na jednotlivé složky a učili se pracovat s kyselinami. Bádání nás baví a už se těšíme na sluníčko – chceme si  sestavit solární troubu a něco dobrého z ní sezobnout.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.