Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poslední hodina předškoličky

Vloženo: 25. května 2016

autor Mgr. P.Formáčková
V úterý proběhla poslední hodina kroužku „PŘEDŠKOLIČKA“ v tomto školním roce.
Naši budoucí prvňáčci se pilně celý rok připravovali. Umí vše, co má každý školáček při vstupu do školy umět. Děti jsou velmi šikovné, hodiny s nimi byly vždy velmi pohodové, příjemné. Proto součástí dnešní hodiny bylo i odměňování za jejich celoroční píli  v podobě oblíbených plyšáků.
Přeji všem spoustu krásných chvil v naší škole, stálý úsměv, který zdobil jejich tváře při hodinách kroužku. Moc všem děkuji za krásné chvíle, za milá slovíčka a květiny.
 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.