Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Připomínka výtvarné soutěže

Vloženo: 24. března v 0:00

Platnost do: 31. března 2022 v 23:59

Informace pro všechny malířky a malíře zapojené do soutěže o nejkrásnější květinovou louku. Pokud se svým panem učitelem či paní učitelkou nedomluvíte jinak,  vložte své obrázky do 16.4. do poštovní schránky umístěné u vchodu na II. stupeň, případně předejte do kanceláře školy. Nezapomeňte výtvor náležitě označit! 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.