Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přírodovědný kroužek - tentokrát na téma KŮRA

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Téma kroužku v tomto týdnu byla kůra stromů. Před dvěma týdny si žáci vyzkoušeli určovat stromy podle botanického klíče a dnes se zaměřili na pokryv kmenů. Nejdříve si pozorně prohlédli detaily jednotlivých druhů a následně vytvořili otisky kůry ze dvou stromů. V závěru si vzájemně zhodnotili svá díla, která připomínala plátna malířských mistrů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.