Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přírodovědný kroužek

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

V rámci kroužku si děti vyzkoušely vyrobit vlastní domácí modelínu typu „Play-Doh“. Domů si odnesly vzorky, recept i radost z dobře odvedené práce. Chemie se prostě skrývá všude J

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.