Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

První vycházka turisticko-přírodovědného kroužku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V úterý proběhla naše první schůzka. S děvčaty jsme se společně vydaly k menhiru nad Kutnou Horu. Objasnily jsme si, proč se zde nachází a k jakým účelům lidem slouží. Po návratu do školy si dívky ještě zahrály stolní hry s přírodovědnou tematikou, aby si rozšířily své obzory.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.