Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Putování kutnohorskou historií

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V sobotu se pár dětí z Turisticko-přírodovědného kroužku vydalo na zábavné  putování  po Kutné Hoře. Děti navštívily Sankturinovský dům, Vlašský dvůr, Jezuitskou kolej, Vorlíčkovy sady a Dačického dům. Na všech místech plnily úkoly, hrály hry, soutěžily a v cíli na ně pak čekaly odměny dle vlastního výběru.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.