Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Questing Kutnou Horou- Po stopách havířů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

 V úterý jsme se s Turisticko-přírodovědným kroužkem vydali po stopách havířů. Začali jsme u chrámu sv. Barbory, kde jsme museli nejprve najít sochu Karla Velikého a ze slov na jeho soše jsme skládali první indicii, která nás posunula dál při našem putování. Prošli jsme kolem domu s kometou a naproti v zahradě jsme se zastavili, abychom odhalili, pomocí jaké síly byl poháněn těžní stroj, tzv. trejv. Další zastávkou byl Hrádek a Barborskou ulicí jsme pokračovali k bustě malíře Felixe Jeneweina. U sochy sv. Barbory jsme řešili, které atributy jí patří (podle pověsti víme, že to jsou meč, věž, kniha, kalich) a pokračovali jsme ke Kamenné kašně, která přiváděla vodu do města dřevěnými koryty, tzv. crky. Kolem kostela sv. Jana Nepomuckého jsme došli ke Kamennému domu. Zde nás sochy prvních biblických rodičů a zlaté kopí nasměrovaly k morovému sloupu a odtud k poslednímu místu našeho putování, k rodnému domu J. K. Tyla. Průvodkyní questingem nám byla samotná patronka havířů. Odměnou nám byla nejen radost z luštění a vyplněná tajenka, ale i trdelník u vánočního stromu na náměstí. Těšíme se na další společné chvíle.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.