Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sobotní odpoledne turisticko-přírodovědného kroužku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Několik dětí z turisticko-přírodovědného kroužku v sobotu odpoledne poznávalo nejbližší okolí našeho města. Vydali jsme se na Vysokou. Prozkoumali  rozvaliny mnišského  letohrádku, kapli sv.Jana Křtitele a pak už zdolali 144 schodů  rozhledny. Cestou zpět jsme zjistili, jaká zvířata chovají místní lidé, poznávali různé stromy. V Bylanech jsme si prohlédli kapli  a studánku sv. Vojtěcha a pak se přes Škvárovnu a Bylanku  vrátili zpět domů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.