Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sobotní vycházka po okolí Kutné Hory

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. února v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

Děti z Turisticko-přírodovědného kroužku a ze třídy 1.A se v sobotu vydaly na malý výlet. Vlakem jsme dojeli do Poličan a odsud pěšky zpět do Kutné Hory. Cestou jsme hráli hru „Na netopýry“ (vysvětlili jsme si princip jejich pohybu pomocí echolokace) a pozorovali probouzející se přírodu s prvními posly jara…

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.