Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Vloženo: 4. května 2016

autor Mgr. I.Chalupová
Dne 4.5. se naše děvčata zúčastnila „Soutěže hlídek mladých zdravotníků“. Počasí ani štěstí nám tentokrát nepřálo a tak naše záchranářky získaly jen bramborovou medaili. Přesto bojovaly statečně a tak děkujeme Terezce Hudské, Anetce Štípkové, Lucce Fuskové ze 6. B, Domče Pokorné i Terezce Karelové  z 9. B. Dále patří velké díky našim figurantům z 9. B – Evelíně, Elišce, Kačce, Míše, Terezce N., Týně, Kubovi i Liborovi ze 6. B za přesvědčivé herecké výkony raněných.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.