Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sport nás baví

Vloženo: 16. února 2017

autor Mgr. L.Hanzlíková
Už jsme se nemohli dočkat, až vyběhneme do naší nové tělocvičny! Kroužek vybíjené pokračuje, děti rády provozují sportovní míčové hry. Musíme ještě pořádně dotrénovat přesnost, rychlost, techniku a pravidla hry, protože se brzy uskuteční školní kolo ve vybíjené, ze kterého se budou vybírat nejlepší hráči, kteří vytvoří reprezentační družstva naší školy. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.