Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek a les

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Tentokrát jsme se vydali do lesa. Jednak nám přálo počasí a jednak jsme zahájili dlouhodobý projekt na dané téma. Začali jsme tím, že jsme si připomněli, co vše nám les poskytuje, nabízí, jak můžeme jeho přírodní dary využívat. Odpolední relax  jsme zakončili tvorbou mandaly z přírodnin.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.