Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek a LES znovu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Po menší pauze jsme se opět věnovali tématu LES. Ve skupinkách děti poznávaly a určovaly houby, popisovaly, jak se máme správně chovat v lese, které živočichy tam můžeme spatřit či slyšet, jaké dary přírody nám les poskytuje. Děti také určovaly a zároveň třídily odpad, který do lesa nepatří, co všechno se vyrábí ze dřeva, které v lese těžíme.

            Menší skupinka kroužku pracovala na dalším projektu, který také souvisí s přírodou, resp. lesem. Čtveřice dětí natírala jednotlivé segmenty domečku pro ježky, krmítka a budky pro netopýry. Při dalších setkáních budeme domečky kompletovat a pokračovat v tématu les.

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.