Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek na návštěvě v psím útulku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

V předvánoční čas nezapomínáme ani na čtyřnohé kamarády.  Proto jsme se vydali navštívit psí útulek a potěšit pejsky různými dobrůtkami a hračkami. Všem pejskům přejeme, aby brzy našli nový domov, kde budou šťastní, spokojení a jejich páníčci je budou mít rádi.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.