Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek na výukovém programu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Tentokrát jsme se byli zdokonalovat v oblasti znalostí ovoce, zeleniny a lokálních plodin. Dozvěděli jsme se, že typickými plodinami našeho města a jeho okolí jsou mišpule, křen, kdoule a hroznové víno. Podle čichu jsme poznávali koření a sušené přírodniny, na obrázcích zase různá koření či zemědělské plodiny a podle chuti zeleninu, sušené ovoce či produkty z nich. Nejvíce nám chutnala povidla z kdoulí a domácí limonády.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.