Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek na zahradě

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Tentokrát jsme zavítali do Přírodní učebny na ZŠ J. Palacha. Zjistili jsme, z čeho je složená půda a pro koho je nezbytným  prostředím  k  životu. Víme, k čemu jsou na světě žížaly, prozkoumali jsme tvary a barvy různých cibulek, semínek a hlíz. Zasadili jsme sazenice, zaseli semínka, vyrobili „kouzelný čaj“ pro rostliny.  Na zahradě jsme se pěkně „vyřádili“, hra na zahradníky nás bavila.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.