Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek nezahálí

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

V úterý se nám podařilo zprovoznit školní pocitový chodníček. Jeho konstrukci sestavil náš pan školník. Písek, drobné a větší kamínky, šišky, kůru jsme sehnali s pomocí několika rodičů. Tímto našim dospělým pomocníkům moc děkujeme. Všem přejeme hodně zábavy a příjemných zážitků. Aťnám chodníček slouží hodně dlouho!

            Jak víte z minulého týdne, pomáhali jsme uklízet Lorecký rybník. Odměnou nám je nejen dobrý pocit z této činnosti, ale i další zajímavá práce. Pomalujeme sochu vodníka, která bude pokřtěna příští týden přímo u rybníka. Sochu nám dovezli členové spolku Denemark, paní Březinová a pan Starý.

           

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.