Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek pokračuje

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Během společných chvil, které děti z 2.A tráví společně i na kroužku, nechodíme jen ven, abychom poznávali okolí našeho města, ale hrajeme i různé hry s přírodovědnou tématikou. Dnes byly hry zaměřené na stopy a zvuky zvířat. Také jsme si vyzkoušeli nějaké pokusy, u nichž jsme se přesvědčili, jak oxid uhličitý, voda, jar nebo citron působí na různá tělesa. Pozorovali jsme tančící rozinky, lentilkovou duhu, optické klamy, působení citronové šťávy na jablko, plovoucí kancelářskou sponku a následně vliv jaru na tento jev. Už se těšíme na další společné akce.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.